Login FormFiliallar

Valyuta məzənnəsi

1 USD = 0.7844 AZN
1 RUB = 0.0170 AZN
1 GBP = 1.2314 AZN
1 EUR = 0.9847 AZN

Kənd Kredit Qrupu Məhsulu

Hədəf müştərilər: Kənd yerlərində ticarət, xidmət, istehsal və ya kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlar
Məbləğ: 50-2,400 AZN
50-3,000 USD

Həmrəy Kredit Qrupu Məhsulu

Hədəf müştərilər: Şəhərlərdə ticarət, xidmət və istehsal sahələri ilə məşğul olan sahibkarlar
Məbləğ: 50-2,400 AZN
50-3,000 USD

FINCA Expres Krediti

Hədəf müştərilər: Şəhərlərdə ticarət, xidmət və istehsal sahələri ilə məşğul olan sahibkarlar
Məbləğ: 100-16,000 AZN
100-20,000 USD

Kiçik və Orta Sahibkar Krediti

Hədəf müştərilər: Şəhərlərdə ticarət, xidmət və istehsal sahələri ilə məşğul olan sahibkarlar
Məbləğ: 16,001-80,000 AZN
20,001-100,000 USD

Fərdi Kənd Krediti

Hədəf müştərilər: Kənd yerlərində ticarət, xidmət, istehsal və ya kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlar
Məbləğ: 100-8,000 AZN
100-10,000 USD

Kənd Təsərrüfatı Krediti

Hədəf müştərilər: Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlar
Məbləğ: 100-16,000 AZN
100-20,000 USD

web development by Pdesigner